Markerings dressur.

Land enkeltmarkering

Husk: Vindretning, færtforhold, træn på våd bund, tørbund

I forskellige vegitationer, lysforhold og baggrunde.

Anvend: Terrænholdepunkter.