Huske dummy: Indlæring

Når det er indlært flyttes øvelsen ud i terrænet og opstartes

Langs naturlige linier i terrænet