Indlagt terrænskift.

Hvis der er problemer med at hunden ikke tror at der

Findes vildt i området, så vælg start sted der giver mest

Fært.

Lad det frie søg opbygge hundens selvtillid